Tacsis Dŵr

Image courtesy of © Crown copyright (2016) Visit Wales

Aquabus

 

Mae’r Bws Dŵr ‘Aquabus’ yn cynnig gwasanaeth bob awr yn ôl ac ymlaen o diroedd y Castell yng nghanol y dref at Gei’r Fôr-Forwyn yn y Bae. Mae’r cwch yn addas ar gyfer teithwyr mewn cadair olwyn, coets plentyn a beics.

029 2034 5163 / 07500 556556

Cwch Caerdydd

 

Bws dŵr dan do, 90 sedd ydy’r Princess Katharine. Mae’n cynnig gwasanaeth o Barc Bute yng nghanol y ddinas i Gei’r Fôr-Forwyn yn y Bae. Mae modd archebu ar gyfer grwpiau neu wneud archebion corfforaethol.

07445 440874

Tacsis Dŵr

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd