Y timau

Tîm Rheoli’r Morglawdd

Yn gyfrifol am oruchwylio gweithrediadau dydd i ddydd y Morglawdd, gan gynnwys y lociau, y pontydd, y llwybrau dŵr a’r llwybr pysgod, mae’r tîm yn cynnwys gweithredwyr, rheolwyr y loc a pheirianwyr. Mae gweithwyr yn ystafell rheoli’r Morglawdd drwy’r dydd, bob dydd.

Cysylltu â thîm y Morglawdd

Tîm yr Harbwrfeistr

Mae tîm yr Harbwrfeistr yn gyfrifol am reoli’r holl swyddogaethau sy’n ymwneud â dyletswyddau statudol y Bae Mewnol, yr Harbwr Allanol ac afonydd Taf ac Elái gan gynnwys cyflwyno Hysbysiadau i Forwyr. Mae’r adran hon hefyd yn gweithio i sicrhau bod safonau glendid yn cael eu cynnal yn ardal y Bae drwy gasglu gwastraff a sbwriel.

Cysylltu â thîm yr Harbwrfeistr 

Tîm yr Amgylchedd

Yn gyfrifol am reoli’r holl faterion sy’n ymwneud ag amgylchedd Bae Caerdydd, mae’r tîm yn monitro ac yn cynnal safonau ansawdd dŵr, yn ogystal â diogelu a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig.

Cysylltu â thîm yr Amgylchedd 

Tîm Monitro a Rheoli Dŵr Llawr

Ymhlith dyletswyddau’r tîm mae lawrlwytho, prosesu a storio data o System Monitro Dŵr Llawr Bae Caerdydd yn ogystal â’i weithredu, ei galibreiddio a’i gynnal.

Cysylltu â’r tîm Dŵr Llawr

Tîm Cyswllt Cymunedol

Gan gysylltu â rhanddeiliaid a chwsmeriaid Awdurdod yr Harbwr, mae’r tîm hwn yn goruchwylio’r gwaith o gyflwyno rhaglenni a digwyddiadau addysgol yn y Bae a’r cyffiniau. Mae hefyd yn cynnal gweithgareddau marchnata a chyfathrebu, gan gynnwys hyrwyddo ar-lein drwy wefannau a’r cyfryngau cymdeithasol, a dosbarthu deunyddiau fel taflenni, mapiau a byrddau gwybodaeth gyhoeddus.

Cysylltu â’r tîm Cyswllt Cymunedol 

Y timau

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd