Mai 24

Ymarferiad brys – Dydd Mercher 26 Mai

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cynnal ymarferiad brys ym Mae Caerdydd nos Fercher 26 Mai rhwng 7pm a 9pm. Bydd yn cael ei lansio o lithrfa Canolfan Hamdden Trem y Môr ar Afon Taf, gyda chychod amrywiol ar batrôl yn afonydd Taf ac Elái.

Ni fydd yr hyfforddiant yn effeithio ar unrhyw weithrediadau mordwyo na chyffredinol, ond bydd nifer o gychod brys yn yr ardal.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd