Ymateb argyfwng a digwyddiadau morol yn yr Harbwr

Yn achos argyfwng yn yr Harbwr, pan fo perygl difrifol ac agos i gwch neu berson, cysylltwch â gwyliwr y glannau ar VHF Sianel 16 (neu drwy ffonio 999).

Yn achos digwyddiad morol nad yw’n bygwth bywyd, cysylltwch â Rheoli’r Morglawdd ar unwaith ar VHF Sianel 18 neu drwy ffonio 029 2070 0234.

Ymateb argyfwng a digwyddiadau morol yn yr Harbwr

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd