Twitter

Oherwydd difrod #StormCiara a #StormDennis, bydd safleoedd bws dŵr Afon Taf a’r Bae, a’r pontŵnau talu ac arddangos yn y Bae Mewnol, dal ar gau nes yr hysbysir fel arall: cardiffharbour.com/cy/cau-man… pic.twitter.com/jTIZnCiyVe

About 4 days ago from Visit Cardiff Bay's Twitter via Twitter Web App

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd