Cysylltiadau

Awdurdod Harbwr

cyswllt Rhif
Prif dderbynfa 029 2087 7900
Rheoli’r Morglawdd 029 2070 0234

Gwybodaeth forol

Cyswllt Rhif
Gwyliwr y glannau – Argyfwng 999
Gwyliwr y glannau – ymholiadau cyffredinol 01646 690909
Cyfoeth Naturiol Cymru 0300 065 3000
Llinell gweithredu tollau tramor a chartref EM 0800 595 000
Cymdeithas Hamdden Forol (MLA) 01784 223 640
Cofrestru Cwch Pleser 029 2044 8800
Gwiriad AAS RNLI 0800 328 0600
Cymdeithas Hwylio Frenhinol 023 8060 4100

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd