Teithiau cwch

Bws Dŵr ‘Aquabus’

Mae’r Bws Dŵr yn cynnig teithiau o amgylch Bae Caerdydd, yn mynd heibio Cei’r Fôr-Forwyn, gwarchodfa natur y gwlyptir a’r Morglawdd. Mae prif gwch y Bws Dŵr, Seren-y-Bae, ar gael i’w llogi ar gyfer partïon, priodasau a phethau eraill. Mae hefyd yn cynnig gwasanaeth bob awr yn ôl ac ymlaen o diroedd y Castell yng nghanol y dref at Gei’r Fôr-Forwyn yn y Bae.

029 2034 5163

Baia Vita

Beth am rywbeth arbennig? Bwciwch daith breifat ar y dŵr ym Mae Caerdydd ar y cwch modur, steil Eidalaidd hen ffasiwn.  Mae’r Baia Vita’n berffaith er mwyn teithiau awr, priodasau, penblwyddi, penblwyddi priodas a lletygarwch corfforaethol. Gallwch hyd yn oed ddewis eich cerddoriaeth ar gyfer y fordaith a dod â’ch diodydd eich hunain os ydych yn trefnu o flaen llaw.

07976 700044 / 07587 036423

Bay Island Voyages

Dewch i fwynhau dyddiau allan yn y dŵr ar gychod aer cadarn, cyflym. Ewch am dro o gwmpas Bae Caerdydd, neu am daith olygfaol heibio Ynys Echni. Mae Bay Island Voyages  ar y bont gychod yng Nghei’r Fôr-Forwyn.

029 2078 2733

The Boathouse

Mae’r Boathouse ar y bont gychod yng Nghei’r Fôr-Forwyn  yn cynnig cyfle i logi cwch sy’n morio ei hun am gyn lleied â £29 y cwch. Ewch ar antur unigryw yn fforio’r Bae gyda theulu a chyfeillion.

029 2078 7198 / 07976 700044

Cwch Caerdydd

Bws dŵr dan do, 90 sedd ydy’r Princess Katharine. Mae’n cynnig gwasanaeth o Barc Bute yng nghanol y ddinas i Gei’r Fôr-Forwyn yn y Bae. Mae modd archebu ar gyfer grwpiau neu wneud archebion corfforaethol.

07445 440874

Cardiff Baytrippers

Mae Cardiff Baytrippers yn cynnig tair taith wahanol ar gwch y Lady Helen, yn gadael o Gei’r Fôr-Forwyn. Mae teithiau o wahanol hydoedd ar gael, yn mynd i’r Harbwr Mewnol, Afon Elái neu Afon Taf a Môr Hafren. Gallwch hefyd logi’r llong ar gyfer partïon preifat a theithiau priodas.

07768 574732

Cardiff Cruises

Mae Cardiff Cruises yn cynnig teithiau twristaidd o amgylch Bae Caerdydd, at Bier Penarth ac o gwmpas Ynys Echni. Mae’r teithiau yn ffordd wych o ymlacio a gweld yr olygfa hardd. Mae pecynnau llogi preifat ar gael ar gyfer partïon neu ddigwyddiadau.

0845 489 6969

Saffaris Môr Caerdydd

Mae cwch pŵer gorau Bae Caerdydd yn cynnig teithiau cyflym o amgylch Bae Caerdydd a Môr Hafren, gan gynnwys gwasanaeth i Ynys Echni lle cewch fynd ar grwydr. Mae capten cymwys a phrofiadol y cwmni yn gweithio ar RIB teithwyr cyflymaf Prydain, felly rydych chi’n sicr o gael taith anturus, llawn hwyl!

029 2048 7663

Bws Dŵr ‘Waterbus’ Caerdydd

Mae cwch melyn Princess Royal y ‘Waterbus’ yn cynnig teithiau rheolaidd rhwng Bae Caerdydd a’r Morglawdd ym Mhenarth. Mae’r cwch hefyd ar gael i’w logi ar gyfer teithiau a phartïon arbennig.

07940 142409

Cwch Parti HMS69

Dathlwch mewn steil gyda chriw’r HMS69 ar gwch parti Caerdydd. Gyda lle ar gyfer 120 o westeion yn yr haf a 80 yn y gaeaf, bydd y cwch yn mynd â chi ar daith deirawr yn y Bae, gyda barbeciw, DJ a bar llawn, trwyddedig.

MW Marine

Mae’r cwch hwn yn cynnig gwasanaethau ym Môr Hafren a theithiau i Ynys Echni o ochr Penarth y Morglawdd. Mae’r cwch pwrpasol Westward Ho yn cludo hyd at 100 o bobl, ac mae ganddo ardal dan do, gyda gwres. Mae’r cwmni’n trefnu teithiau dydd, yn ogystal â theithiau preifat.

01934 636734 / 07754 833158

The Open Boat

Mae golygfa heb ei hail tua’r Harbwr Mewnol a’r cyffiniau o’r cwch agored Daffodil sy’n mynd ar deithiau trwy’r flwyddyn ym Mae Caerdydd. Mae’r cwch yn berffaith os ydych chi wrth eich bodd yn tynnu lluniau, edrych ar fywyd gwyllt a theimlo’r gwynt yn eich gwallt.

Teithiau cwch

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd