Gweithrediadau amgylcheddol

Diweddariad COVID-19 (Coronafeirws)
Oherwydd y cyfyngiadau ar symudiadau staff a’r mesurau rheoli sydd nawr ar waith, efallai y bydd rhai o weithdrefnau amgylcheddol Awdurdod yr Harbwr yn cael eu hatal dros dro.

Mae Awdurdod yr Harbwr yn gweithio’n galed i gadw amgylchedd glân, diogel a deniadol. Mae llawer o sbwriel a gweddillion yn dod i lawr gyda’r afonydd, yn enwedig yn ystod cyfnodau o law trwm. Mae’r hwn yn cael ei gasglu bron bob dydd, gyda thua 500 tunnell o sbwriel yn cael ei waredu o’r Bae bob blwyddyn.

Mae’r gweithwyr wedi eu hyfforddi i drin unrhyw ddigwyddiad bychan yn ymwneud â llygredd ac mae trefniadau gyda chontractwyr arbenigol ar gyfer unrhyw broblem fawr yn ymwneud â llygredd. Rydym yn cymryd camau i leihau plâu fel llygod mawr a phryfetach hedfan.

Rydym yn plannu ac yn gwneud gwaith cynnal a chadw yn y meysydd agored cyhoeddus mewn partneriaeth ag adran Gwasanaethau Parc Cyngor Caerdydd.

Gweithrediadau amgylcheddol

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd