Gweithrediadau amgylcheddol

Mae Awdurdod yr Harbwr yn gweithio’n galed i gadw amgylchedd glân, diogel a deniadol. Mae llawer o sbwriel a gweddillion yn dod i lawr gyda’r afonydd, yn enwedig yn ystod cyfnodau o law trwm. Rydym yn clirio hyn bron yn ddyddiol.

Mae’r gweithwyr wedi eu hyfforddi i drin unrhyw ddigwyddiad bychan yn ymwneud â llygredd ac mae trefniadau gyda chontractwyr arbenigol ar gyfer unrhyw broblem fawr yn ymwneud â llygredd. Rydym yn cymryd camau i leihau plâu fel llygod mawr a phryfetach hedfan.

Rydym yn plannu ac yn gwneud gwaith cynnal a chadw yn y meysydd agored cyhoeddus mewn partneriaeth ag adran Gwasanaethau Parc Cyngor Caerdydd.

Gweithrediadau amgylcheddol